REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E CAPITALISMO. 13º test

1.- As orixes da R.I. na Gran Bretaña de mediados do s.XVIII vincúlanse con: 1)novas fontes de enerxía; 2) artiluxios mecánicos; 3) compañías comerciais de Indias

2 .- Os inicios da RI en Europa caracterizáronse por unhas áreas e unidades productivas dispersas, Se exceptuamos algunhas manufacturas importantes. Cronolóxicamente esta primera fase situarímo-la: 1) na 2 ª metade do setecentos; 2) na 1 ª metade do s.XIX, 3) na 1 ª metade do novecentos.

3 .- A la Aplicación ós procesos de producción industrial de máquinas de grande rendemento, como una máquina de vapor de Watt, aumentaron un productividade. Cando falamos de rendementos neste contexto de Mecanización referímonos: 1) un aforro de enerxía, 2) un Mellora de Beneficios; 3) como duas correctas alternativas hijo.

4 .- O desenvolvemento industrial precisaba de condicións previas Como a abondancia de hombre de obra, de excedentes de capital e dun novo concepto de propiedade, privada e libre. O novo modo de Producir coñécese como: 1) capitalismo de Estado; 2)Liberalismo económico; 3) de ningunha das citadas Maneiras.

5 .- O longo camiño cara á mecanización se experimentou nas Industrias Textil e siderúrxica. Dous dos máis importantes innovadores foron: 1) Monturiol e Peral, 2) Papen e Newcomen; 3) Cartwright e Cort.

6 .- A calidade de vida na nova sociedade veu da Man non so dos avances técnicos na producción, Senon tamén dos Progresos científicos, como una electricidade, e médicos como: 1) como vacinas primeiras; 2) como anestesias primeiras; 3) como primeiras escolas de medicina.

7 .- O liderazgo británico como potencia industrial sobre Inicialmente descansaba como textís manufacturas : 1) de lino e seda, 2) de la; 3) de algodón.

8 .- A partir de Mediados hacer XIX un industrialización europea siderurxia con identifícase, especialmente trala producción masiva de Aceiro Gracias: 1) O convertedor de Bessemer; 2) o convertedor de Volta, 3) o convertedor de amperios.

9 .- Tralas Guerras Napoleónicas, o “versión castellano“Europa por extendeuse, convertila ata na”Fábrica do mundo. No s.XIX só hai dous excepcións no europeas: 1) EEUU e Xapón; 2) Canadá e Australia; 3) Non hai industrialización foros de Europa.

10 .- Outro sector con revolución tecnolóxica foi o transporte terrestre coa Aplicación da máquina de vapor de. Aparte das vantaxes para os intercambios das novas comunicacións, ferrocarril o: 1) Fomenta o investimento de capitais no tendido ferroviario, 2) una producción siderúrxica ea productividade; 3) Como duas alternativas son correctas.

11 .- A nova sociedade resultante das Transformacions económicas no s. XIX caracterízase por unha “La revolución demográfica“Hacer un favor descenso da Tasa de mortaldade (20% 0). O crecemento demográfico situábase na Europa de 1914: 1) n º 450 Millones de persoas; 2) n º 250 Millones; 3) n º 850 Millones.

12 .- O s. É o XIX “século de ouro“Burguesía da, una nueva clase dominante, sen identificables Mais non coas clases medias, Das que se diferencia: 1) pola súa actividade comercial e financieira; 2) pola vinculación co poder político; 3) sen dúbida, como son correctas duas.

13 .- Nunha fase máis avanzada da RI como empresas familiares pasaron A Ser sociedades anónimas ou a sociedades accions por. Como razóns e vantaxes das novas formas empresariais Están en: 1) financiar como grandes fábricas; 2) concentrar os riscos de inversión, 3) nengunha é válida.

14 .- Dificultades como hacer desenvolvemento industrial en España Están Asociados a atrasos no sistema de comunicacións ea unha falta de demanda interna, que non compensaron os esforzos de Renovación como as Fábricas Reales ou: 1) un Liberalización hacer comercio con América , 2) una apertura do Comercio coa Francia dos Borbones, 3) un Creación de bancos nacionais.

15 .- A falta dun mercado en España con capacidade para producción de absorción unha industrial, una artesanía repartíase Distintos os mercados locais. Entre as Produccións salienta rexionais: 1) a la castellana, catalana ea seda; 2) metalúrxico sector o na periferia (Cantabria, Navarra e Málaga); 3) una cerámica electrónico de un ebanistería Valenciana.

16 .- La industrialización catalana como con todas limitacións hacer restrinxido mercado español articulouse arredor do sector textil, gracias al hombre una de obra e aos capitais Procedentes da agricultura e das Exportacions a América. A especialidade foi do sector: 1) una fabricación de “indianas” (Tejidos de algodón), 2) tecidos de lá estampados, 3) Tejidos de algodón un raias.

17 .- Entre os teóricos do novo pensamento económico Están os nomes de Adam Smith e de David Ricardo. O primeiro é de autor: 1) “Sobre a Riqueza das Nacións, 2) “Sobre o equilibrio da oferta e da demanda“3)”Sobre o máximo beneficio a o pleno emprego“.

18 .- A dos núcleos industriais localización estivo condicionada ás Posibilidades do transporte, é dicir, á Accesibilidade das materias primas e dos mercados. Así, siderúrxicos os mentras os establecementos textís procuran un proximidade das Cidades,: 1) Os saltos de auga; 2) como hulleiras Concas; 3) Como Zonas Rurais.

19 .- Ante una nova sociedade industrial emerxente os novelistas actuaron como testemuñas e cronistas dos cambios de vida e das relacións sociais que Esteban una Producir una burguesía como clase dominante. Entre os escritores franceses poderíanse citar: 1) Grandet e Tabernet; 2) Lavoisier e Jenner; 3) e Balzac Zola.

20 .- Malia como limitacións citadas no el tema 14, España non foi unha Excepción na industrialización de Europa e INCLUSO Zonas houbo nas que foi a sua introducción precoz. Dous exemplos destas Iniciativas públicas e privadas foron: 1) Orbaiceta e Novo Baztán; 2) Sargadelos e Ribacaldo; 3) Villafranca del Bierzo e Villanueva de Alcorán.

Anuncios

Deja un comentario

Aún no hay comentarios.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s